Arbejdsgruppens opgave er:

  • at planlægge, gennemføre og evaluere det konkrete arrangement på Naturens Dag den 2. søndag i september, i samarbejde med organisationen bag Naturens Dag og i samarbejde med andre arbejdsgrupper, organisationer, institutioner og enkeltpersoner

Tovholder: Ragnhild Lindsø -> ragnhild@lindsoe.dk og Signe Friis Jørgensen -> signenatur@gmail.com

Tidshorisont: Gruppen er permanent

Gruppen er åben for nye medlemmer