Fredning af areal i Store Åmose

Bemærk at fredningen er afsluttet med succes d. 31. marts 2023, læs nedenfor om forløbet. 

Naturstyrelsen og Danmarks Naturfredningsforening har fremsat et forslag til supplerende fredning af et areal i Store Åmose, i alt 23,6 ha.

Forslaget er udarbejdet i samarbejde med Kulturstyrelsen.
Fredningsområdet ligger i Sorø Kommune syd for Åmose Å og supplerer fredningen af den centrale del af Store Åmose mod vest.

D. 30. november 2018 har Fredningsnævnet udvirket en afgørelse i den langstrakte sag, men pga. erstatningsbeløbets størrelse samt en klage over en enkelt bestemmelse i Fredningsnævnets kendelse er afgørelsen sendt til klagenævnet.

Klagenævnet har i december 2019, dvs. 1 år efter modtagelse af sagen bedt om kommentarer til den fremsendte klage, en handling som burde være gennemført umiddelbart efter modtagelsen.

Miljø- og fødevareklagenævnet var d. 20. september 2021 på besigtigelse i Åmosen for at klargøre til en afgørelse på fredningssagen.

Her i november 2022 er der fortsat ikke kommet en endelig afgørelse fra klagenævnet, så der forsvinder fortsat vand fra det værdifulde fortidsmindeområde, til stor skade for de tilbageblivende fortidsminder.

Den 31. marts 2023 har Miljø og Fødevareklagenævnet endeligt afgjort sagen, hvormed området er endeligt fredet og sikret.
Den endelige fredningsafgørelse kan læses her.

Læs om fredningen og området på det fredelige danmarkskort: 
https://www.fredninger.dk/fredning/store-aamose-oest/

(artiklen senest opdateret 19. oktober 2023)

Se videre ved tryk på knappen: