Arbejdsgruppen Grøn Omstilling beskæftiger sig med at:

 • Indsamle og formidle viden om klima og bæredygtighed
 • Påvirke Sorø Kommune til at sætte ambitiøse klimamål og aktivt indgå som DN Klimakommune
 • Arbejde for at borgmesterpagten bliver opfyldt
 • Arbejde for at Sorø Kommune nedbringer energiforbruget i transport og bygninger
 • Pege på områder der kan bruges som buffere ved skybrud og andre tilpasninger til klimaændringerne
 • Fremme planlægningen af landskabet, så CO2 bindes bedre i jorden via bl.a. ændret dyrkningsmetoder og udtagning af tørvejord
 • Medvirke til at Sorø bliver kendt i Danmark som en bæredygtig kommune.
 • Medvirke til at lokalplanerne åbner mulighed for bæredygtigt byggeri og planlægning
 • Oplyse om bæredygtig livsstil og støtte inddragende processer om borgerinvolvering
 • Understøtte og stimulere grøn innovation, bl.a. i erhvervslivet
 • Fremme samarbejde mellem borgere, politikere og erhvervsliv om at finde bæredygtige løsninger på klima- og miljøproblemer
 • Fremme ”vugge til vugge” forbrug (cirkulær økonomi) i Sorø Kommune

 

Arbejdsgruppen Grøn Omstillings opgave er bl.a. at

 • Bidrage med oplæg til høringssvar inden for gruppens område
 • Skrive læserbreve eller oplæg hertil inden for gruppens område
 • Skrive oplæg til pressemeddelelser inden for gruppens område
 • Arrangere offentlige møder eller interne debatarrangementer
 • Så vidt muligt have kontakt med DNs klimanetværk
 • Samarbejde med andre initiativtagere om aktiviteter inden for gruppens område

 Tidshorisont: Gruppen er permanent

 Gruppen er åben for nye medlemmer

Tovholder: Armin Vauk ->  avj@mail.dk