Området

D. 27. november 1982 blev der ved det gamle vadested indviet Danmarks første Friluftsgård, Kongskilde Friluftsgård ved indgangen til Naturpark Tystrup-Bavelse. Gården er nu blevet et privat bosted, mens der fortsat, her mere end 40 år efter, arbejdes på at få etableret en reel naturpark omkring Tystrup-Bavelse søerne.

Med udgangspunkt i P-pladsen, som har adressen Skælskørvej 34, 4180 Sorø, har man flere muligheder for at få store oplevelser. Går man fra P-pladsen op over den lille høj, kommer man under Skælskørvej og direkte til Kongskilde Naturcenter. Her er der både en udstilling, gode toiletter samt mulighed for at deltage i  centerets mange aktiviteter, se hjemmesiden her.

Fortsætter man ad stien, kommer man til Frederikskilde Strand, en meget børnevenlig badestand med sand og en meget aktiv kilde, et sted for badning, leg og hygge, og ofte med udsigt til en jagende Havørn.

Går man modsat fra P-pladsen, kommer man til det indhegnede område, som Naturstyrelsen har bagved Kongskilde, og hvor køer og heste går frit, hvilket skaber en meget spændende natur. Dyrene er uinteresserede i mennesker og lad det endelig blive ved at være sådan.

Sidste mulighed for oplevelser med udgangspunkt i P-pladsen er at gå op over teltpladsen syd for P-pladsen. Stien fører hen over teltpladsen og langs med et levende hegn, som bl.a. benyttes af den sjældne og beskyttede hasselmus, Danmarks eneste medlem af slægten Syvsovere. Efter 200 meter får man så mulighed for at bestige selve Bjerget, som denne artikel handler om.

Bagved Bjerget findes der i øvrigt et spændende sted for børn og unge, nemlig hulebyg - leg og læring i et praktisk projekt. Der er kun adgang efter aftale, men læs gerne om det spændende sted: her.

 

Bjerget

Rolf Lehrmann
Fra toppen af Bjerget kan man, udover at klappe gederne, se udover det meste af Sydsjælland hen over Tystrup og Bavelse søer.

Bjerget var i henhold til de gamle kort en 46 m høj grusbunke. I løbet af 1960-erne blev gruset gravet væk, men ’Bjerget’ beholdt sin højde, idet området i stedet blev fyldt med byggeaffald, primært fra København. Amtet (Vestsjællands Amt) forsøgte at kontrollere mængden og de emner, som blev fyldt på, men det var helt umuligt.

Til sidst blev fyldpladsen helt lukket og amtet forseglede ’Bjerget’, idet der i 1990’erne blev der kørt 100.000 m³ ren jord fra jordrensningsanlæg ovenpå for at dække affaldet. Der kom også store mængder affaldsjord fra kryolitfabrikken på Østerbro, hvor man oparbejdede kryolit fra Ivittuut i Grønland bl.a. til aluminiumfremstilling. Formålet var bl.a. at sikre, at  ’perkolatet’, dvs. det regnvand, der ellers siver ned gennem lossepladsen, ikke kommer ned i grundvandet, hvilket i øvrigt er lykkedes.

Efterfølgende fik amtet solgt området til Aage V. Jensens fonde, som godt ville erhverve nogle mindre områder, hvis der var lokale, som ville love at passe området.

Det blev DN Sorøs naturplejegruppe, som påtog sig dette arbejde. Det sker primært ved at gruppen bekæmper de mange kæmpebjørneklo, som indtog området, heldigvis i samarbejde med en lokal dyreholder, som udsætter dyr, som synes godt om at spise bjørneklo.

Bjerget er nu blevet et velplejet udsigtspunkt, med den flotteste udsigt på hele Sydsjælland, idet man fra toppen kan se hele tunneldalen med Tystrup-Bavelse sø umiddelbart nedenfor Bjerget. Turen til toppen er rimelig hård, men absolut turen værd.

Man kan læse mere om Bjerget her.

Kort over området ses her: