Vision for naturen i Sorø Kommune

I april 2007 udgav DN Sorø en kort beskrivelse af værdifulde naturområder og gav forslag til, hvor naturen kan få det bedre, samt pegede på, hvor der kunne skabes sammenhængende naturområder og hvordan det kunne lade sig gøre.

Læs rapporten "Fremtidens natur i Sorø Kommune"

Sorø kommunes historie, natur og seværdigheder

Sorø Kommune har i samarbejde med Destination Sjælland skabt hjemmesiden kultureninaturen.dk, hvor Sorø kommune præsenteres for både borgere og turister, og hvor DN Sorø har bidraget med oplysninger, og hvor der flittigt henvises til DN Sorøs hjemmeside.
Hjemmesiden indledes således:

"Velkommen til vores grønne oase

Kulturen i naturen. Sådan kan man med få ord beskrive vores skønne plet på landkortet. Vi har både grønne skove, dybe søer, enge, moser og åbne landskaber. Men vi er også beriget med en spændende kulturhistorie, der trækker tråde helt tilbage til de første bosættelser i Bromme, over Middelalderens magtkampe til nutidens store forfattere.

Jo, vi har meget at byde på i Sorø Kommune, hvad enten du er til smuk natur eller spændende kulturarv."

Besøg siden og oplev Sorø kommune efterfølgende, der er meget at se og opleve.

 

Naturkvalitetsplan for Sorø Kommune

Den 19. april 2016 udgav Sorø Kommune sin samlede Naturkvalitetsplan hvis formål var at få et samlet overblik over naturværdierne i kommunen.

Fra forordet i Naturkvalitetsplanen, som kan læses her:

"Naturkvalitetsplanen er et værktøj til at målrette beslutninger for naturen i den daglige kommunale sagsbehandling og planlægning. Planen viser, hvor der er særlige naturinteresser i kommunen, som vi alle sammen skal være med til at passe på.

I Naturkvalitetsplan for Sorø Kommune bliver kommunens mest værdifulde levesteder for dyr og planter beskrevet og illustreret på kort.

Kort og beskrivelser understøtter retningslinjerne for natur i Kommuneplan 2013-24. Derudover er kommuneplanens naturnetværk med naturområder og korridorer udspecificeret på naturtyper, så vi kan målrette naturindsatsen og arbejde for at sikre sammenhæng i naturen.

Sorø Kommune mål for naturen:
• at kvaliteten i eksisterende naturområder løftes ved målrettet plejeindsats
• at levesteder for truede arter sikres og udvides
• at kommunens planlægning og afgørelser er med til at sikre og forbedre naturens tilstand
• at understøtte udviklingen af et naturnetværk for tør-, våd- og skovnatur

Biowide projektet

Institut for Ecoscience under Aarhus Universitet har gennemført et projekt med navnet Biowide (Biodiversity in Width and Depth), som er den hidtil grundigste udforskning af Danmarks landbaserede biodiversitet.

Dansk biodiversitet er tidligere blevet kortlagt i Atlas-undersøgelser eller undersøgelser og eksperimenter med fokus på interessante eller beskyttede bestande eller lokaliteter.

Tryk på knappen nedenfor for at læse mere om projektet of resultaterne af undersøgelserne i Sorø Kommune.