Rolf Lehrmann
Udsigten fra parkeringspladsen på toppen af Rytterbjerget med udsigt over Tystrup Sø

Selve Rytterbjerget er gravet væk i 1960-erne, idet det var en stor grusbakke, som blev udnyttet, og hvoraf resterne nu kan ses som:

  • Kongskilde Hundeskov,
  • de store næringsfattige enge, som Naturstyrelsen ejer og passer, i øvrigt så lidt som muligt, så naturen får lov til at udfolde sig. På området findes også bjerget: Ny Rytterbjerg, også værd at besøge
  • afmærkede stier. Rute nr. 5 og 6, den internationale vandrerute E6 og Pilgrimsruten
  • Munkeruten, cykelrute 88
  • en fin golfbane - Sorø Golfklub samt
  • en parkeringsplads med borde/bænkesæt og en imponerende udsigt over Tystrup Sø.
  • en kanorasteplads med tilhørende landingsplads for kanoer som sejler på Susåen og Tystrup Sø
Rolf Lehrmann
Kongskilde Hundeskov, et meget benyttet sted, hvor hunde kan løbe frit, mens deres mennesker får et hvil ved borde/bænkesættet på stedet.
Rolf Lehrmann
Efter færdiggravning af Rytterbjerget blev en del af området overtaget af Naturstyrelsen og henlagt som næringsfattig natur med dybe, klare søer. Disse er langsomt groet til, men huser fortsat en stor artsdiversitet.
Rolf Lehrmann
På en del af den efterbehandlede råstofgrav er der etableret en fin golfbane - Sorø Golfklub.

Mange gode kræfter i Sorø Kommune arbejder i øvrigt på at de store færdiggravede råstofgrave, som findes rundt omkring i kommunen, skal overgå til at blive til rekreative områder, gerne for såvel mennesker som flora og fauna.

Der er især behov for at områderne bevares som tørre, næringsfattige områder, som er den slags områder,  der er meget få af, både på Sjælland og generelt i Danmark.

Der, hvor der er er gravet under grundvandsspejl, bør der etableres dybe søer til gavn for fugle, fisk og padder, gerne med enkelte mindre øer som yngleplads for bl.a. hættemåger, som etablerer en beskyttende ’paraply’, som andre ynglefugle kan benytte. 

Udnyttelsen af det færdiggravede område ved Rytterbjerget kan tjene som et eksempel på, hvordan en sådan efterbehandling kan resultere i værdifuld natur, rekreative områder for mennesker og dyr (golfbane og hundeskov), og generelt åbnes op for offentligheden.

Derudover indgår området også i Naturpark Tystrup-Bavelse, hvilket den store plakat på parkeringspladsen på toppen af Rytterbjerget da også viser. Desværre er det en sandhed med modifikationer, idet naturparken fortsat, her 40 år efter at den blev annonceret, fortsat ikke har fået et officielt stempel som naturpark.

Rolf Lehrmann
Den eneste officielle plakat om Naturpark Tystrup-Bavelse findes på toppen af Rytterbjerget.

Den europæiske fjernvandrevej E6 gå i øvrigt hen over Rytterbjerget på sin vej gennem Danmark. Fjernvandrevejen går i øvrigt mellem den nordvestlige spids af Finland gennem Sverige, Danmark, Tyskland og Østrig til Adriaterhavskysten i Slovenien.
Læs mere om fjernvandrevejen på hjemmesiden for den danske del af turen: 
https://www.era-ewv-ferp.org/da/e-paths/e6/e6-in-denmark/ 

Bemærk i øvrigt at billedet på hjemmesiden er fra stien på Rytterbjerget.

Fjernvandrevejen gennem området udgør også den lokale del af Pilgrimsruten, læs om Pilgrimsruten her:
https://santiagopilgrimme.dk/find-ruter/ruter-i-danmark/

Rolf Lehrmann
Fjernvandrevej E6. gå hen over Rytterbjerget. Stien er meget stejl på stedet og kan, som fotoet viser, være meget mudret pga. de mange kilder som pibler frem.