Kort over Kulebjerg området, nederst Sorøvej på vejen mellem Dianalund og Ruds Vedby ved Skellebjerg og tæt på kommunegrænsen.

For at finde vej til Store og Lille Kulebjerg og ikke mindst til Kulebjerg Overdrev, så skal man have et kort, se ovenstående.

Det er enkelt at parkere på vigepladsen kaldet *Vænget" på Sorøvej mellem Dianalund og Ruds Vedby lige ved Skellebjerg. Derfra må man til fods krydse jernbanen mellem Tølløse og Slagelse og ad en dårligt afmærket sti mod de 2 bjerge og ikke mindst mod den hemmelige perle, Kulebjerg Overdrev.

En stor del af overdrevet er fredet, idet overdrevet formentlig aldrig har været under plov, men har været drevet som overdrev. Det betyder bl.a. at der ikke har været samlet sten på arealet, så der ligger sten strøet hen over området, efterladt af isen.

Andre tuer på området er bygget af de gule engmyrer, som stortrives på arealet. Området huser en spændende flora og fauna og er absolut ikke enkel at finde ind til, idet der ikke findes en ordentlig skiltning ind til det privatejede område, men adgang er tilladt, blot skal dyrene på området, som sædvanligt, respekteres.

Selve Kulebjerg (reelt set Store og Lille Kulebjerg) ligger umiddelbart syd for overdrevet og er bevokset tæt, så det ikke rigtig giver noget at bestige det.

Selvom det tidligere navn er Kullebjerget, synes der ikke nogen tvivl om at navnet stammer fra formen på bjerget, det er kuglerundt på toppen. 

Flere afmærkede stier viser gennem området, men ofte mangler skiltningen, så det er vigtigt at have et godt kort med, hvis man vil bruge stierne.

Cykelrute 7 er skiltet, den går ikke gennem området. Istidsruten (rute 44) er skiltet, men hverken Jyderupstien eller Kulebjerg Overdrev er skiltet fra Hedeboryde.

Læs gerne om fredningen på det fredelige danmarkskort her.

Rolf Lehrmann
Parti fra Kulebjerg Overdrev