Tystrup-Bavelse fredningen

De to søers(Tystrup Sø og Bavelse Sø) placering i det bakkede godslandskab omgivet af skove og åbne landbrugsjorder er et populært udflugtsmål for alle slags udflugter og for alle aldre.

Rolf Lehrmann
Udsigten over Tystrup Sø fra toppen af Bjerget i Lynge-Eskilstrup

Det bedste udgangspunkt for en oplevelse af området er en tur til Kongskilde Naturcenter, Skælskørvej 29, 4180 Sorø (parkering på pladsen Skælskørvej 34, 4180 Sorø). Naturcenteret har afløst det tidligere udgangspunkt, Kongskilde Friluftsgård, som nu er omdannet til et botilbud.
Man kan læse om Naturcenteret og dets mange muligheder for aktiviteter på hjemmesiden (https://kongskildenaturcenter.dk/) eller på Facebook (Kongskilde Naturcenter)

Rolf Lehrmann
Vicedirektør i Naturstyrelsen Signe Nepper Larsen, Skovrider Claus Jespersen er klar med gaverne og naturvejleder Kirsten Blicher Friis inviterer borgmester Gert Jørgensen frem for at være med til at klippe snoren.

Selve fredningen består af en række større eller mindre fredede områder omkring de 2 søer og blev i sin tid etableret for at sikre området som et landskabselement uden placering af sommerhuse.
Selve fredningskendelserne kan ses her: Næsbyholm og Bavelse godser , 1957 Tystrup Sø , 1964 Tystrup-Bavelse (nord-vest), 1968 Tystrup-Bavelse (syd-vest), 1972 Tystrup-Bavelse (nord), 1987 Tamosen og Suseådal , 1967 Hørhaven, 2013

Se det fredelige danmarkskort: https://www.fredninger.dk/fredning/tystrup-bavelse-soeerne/

Med tiden har der vist sig et stort behov for at udvide fredningen til at blive en samlet fredning med fokus på naturen og biodiversiteten, men en sådan ændring af fredningsbestemmelserne svarer til at etablere en helt ny fredning, hvilket er en meget langsom, dyr og ressourcemæssig stor proces.

Skt. Hans aften 1964 indviede daværende kulturminister Julius Bomholt Tystrup-Bavelse Naturpark som den første i Danmark. Desværre lykkedes det ikke at få certificeret området efter Friluftsrådets regler. De involverede Kommuner, dvs. Sorø og Næstved Kommuner var ikke interesseret i udpegningen og omkostningerne knyttet dertil, så i 2014, da naturparken kunne have fejret 50-års jubilæum, blev det alene til et festskrift for hvad det kunne være blevet. Se festskriftet her.

Dronningen indviede Kongskilde Friluftsgård d. 27. november 1982 og plantede i den anledning en aflægger af Kongeegen i Jægerspris Nordskov på stedet og der blev opsat en plakette:

Rolf Lehrmann
Teksten ved Dronning Magrethes Eg ved Kongskilde, plantet 27/11-1982

Træet har udviklet sig smukt siden:

Rolf Lehrmann
Dronningens Eg har udviklet sig smukt på 40 år

Området omkring Kongskilde Naurcenter og ved Suserup Overdrev er ejet af Naturstyrelsen og drives primært som en mini-naturnationalpark med helårsgræsning af køer og heste og uden interne hegn, så dyrene kan bevæge sig frit og etablere den dynamik, som skal til for at skabe et foranderligt landskab med mulighed for en stor biodiversitet.

Rolf Lehrmann
Køer på helårsgræsning ved Kongskilde Naturcenter - en mini-naturnationalpark

Hele området er bl.a. kendt for at rumme et meget produktivt par havørne, som gennem årene har opfostret mange og store ungekuld, primært på fisk fra søerne i konkurrence med andre fiskespisere som mennesker, fiskeørne, isfugle og de senere år endda den sjældne rovterne. I de mange krat stortrives i øvrigt den sjældne syvsover, nemlig hasselmusen, som man dog uhyre sjældent får at se, idet den er totalt natlevende og går i hi i næsten 7 måneder om året.

Derudover rummer området en masse muligheder for friluftsliv, herunder kanosejlads og badning fra Frederikskilde Strand. Hvis man vil opleve nogle af de mange aktiviteter, som kan foregå ved søen, kan man besøge naturcenteret (se hjemmesiden) eller evt. deltage på Naturens Dag (se hjemmesiden: https://www.naturensdag.dk/) hvor der sker en masse aktiviteter i og ved naturcenteret og Frederikskilde Strand.

Rolf Lehrmann
Leg ved Frederikskilde Strand
Rolf Lehrmann
Kort over aktiviteter på Naturens Dag ved Kongskilde Naturcenter
Rolf Lehrmann
Aktiviteter ved Tystrup Sø på Naturens Dag

Som en del af fredningen findes Suserup Skov, som er en del af Danmarks Naturkanon. Læs om skoven her: https://mst.dk/friluftsliv/danmarks-naturkanon/suserup-skov/.
Skoven er et eventyr at besøge, men da skoven ikke er ret stor og er sårbar overfor for meget færdsel, arrangeres der ikke organiserede ture til skoven, ligesom der ikke er afmærkede stier til eller gennem skoven af samme årsag. Den lille skov er ejet af Stiftelsen Sorø Akademi, som ikke driver den forstmæssigt og træer som falder, skal blive liggende til glæde for de mange små organismer som lever den slags steder, herunder svampe, svampedyr og insekter.

Rolf Lehrmann
Parti fra Suserup Skov

Alt i alt er området absolut værd at bevare og at besøge og har man lyst til at gøre noget for området har såvel Kongskilde Naturcenter som DN Sorø muligheder for at arbejde som frivillig med en lang række praktiske opgaver omkring pasning og formidling.

Rolf Lehrmann

Frivillige på Naturens Dag 2022, som gjorde dagen til en stor dag for de over 400 deltagere i aktiviteterne.

Rolf Lehrmann
Bioblitz ved Kongskilde Naturcenter for 8.a på Borgerskolen i Sorø