Ovenstående kort angiver Flomfredningen, dvs. fredningen af det store eng og skovområde umiddelbart øst for Sorø bymidte. P angiver parkeringsmuligheder. Turen går venstre om, med udgangspunkt ved markeringen af Skælskørvej.

Nedenstående er indtryk fra en efterårstur i området d. 20. oktober 2012, hvor skoven og området viste sig frem fra sin bedste side. Alle er velkomne til at tage turen med rundt, det kræver blot godt fodtøj og åbne øjne.

Vil man læse mere, så tryk på nedenstående knap.

Min tur startede ved Flommen for enden af Ingemannsvej. Området udlægges som skøjtebane om vinteren, hvor åen fra Sorø Sø lukkes, så området oversvømmes og fryser til, hvis ellers der overhovedet kommer vinter. Det er indskrevet i fredningen af området, at oversvømmelse  skal ske, til glæde for byens borgere. Det er også her, at nattergalen ankommer i starten af maj måned hver år, hvilket er en begivenhed som omtales i de lokale medier og lokker folk af huse, herunder bl.a. for at deltage i den årlige nattergaletur, en tur som er blevet afholdt hvert år siden 1960-erne, Danmarks ældste fugletur af slagsen og som fortsat gennemføres hvert år.

Udsigt over Flommen, den del som kaldes Skøjteflommen Rolf Lehrmann

Næste stop er Navnebøgen, som trods skadet bark (kærestenavne), flere lynnedslag og efterfølgende brand fortsat lever. Mon H.C. Andersen kom forbi i sin tid, jeg tror det.

Den game Navnebøg med de mange indskårne navne Rolf Lehrmann

Ad vejen til højre forbi Navnebøgen kommer vi til Flomhuset. At det er et af Stiftelsens huse ses af den gule farve (Sorø gul). Huset beboedes i mange år af DN Sorøs mangeårige formand - lektor Halfdan G. Beck.  Flomhuset er undtaget fra Fredningen, men ligger meget idyllisk.

Flomhuset ligger idyllisk dybt inde i Sorø Sønderskov Rolf Lehrmann

Går man nordpå fra Flomhuset støder man på Veddebanen, dvs. det gamle jernbanespor, som førte fra Sorø Station og ind til Sorøs flotte by station og videre helt til Vedde, et jernbaneknudepunkt midt på Sjælland. Lige op til banen står der 2 imponerende bøgetræer, som danner en flot portal ind mod skoven.

Den flotte portal af bøgetræer ved Veddebanen Rolf Lehrmann

Ad Veddebanen når man næsten frem til Sorø By igen, men går man op ad Filosofgangen kan man jo tænke på de mange lærere på Sorø Akademi, som har gået her tidligere og den imponerende ingeniørkunst som har gjort, at Møllediget ved siden af stien har kunnet drive en mølle trods det ringe fald fra Sorø Sø og til Tuel Sø. Længere fremme ad stien støder man på en række store nåletræer. Der er tale om et gammelt arboret, dvs. planter hentet fra rundt omkring i verdenen og plantet og passet, i mange år behørigt bag hegn. Billedet nedenfor viser en række gamle, amerikanske nåletræer, nemlig Grøn Douglasgran (Pseudotsuga menziesii). Der er fortsat skilte på en lang række af træerne.

Fra Arboretet med de gamle, amerikanske nåletræer, her en Sitkagran (Picea sitchensis) Rolf Lehrmann

Krydser man derefter tilbage over engen møder man Flomgrøften, hjemsted for en masse spændende plante og dyrearter, en af årsagerne til at det lykkedes at få området fredet, da Sorø Byråd ønskede at etablere en omfartsvej på stedet.

Flomgrøften Rolf Lehrmann

Fortsætter man videre ind i Sorø Sønderskov, når man frem til Runde Mose, hvis man ellers kan finde den. Runde Mose - Sandbjergmose - Lille Finland - kært barn har mange navne - her var der tørvegravning under 2. verdenskrig. Søen husede tidligere både Lille og Gråstrubet Lappedykker, men er nu overtaget af Grågæssene med 4-6 par. Stedet er meget fredfyldt, når der ses bort fra den nærliggende jernbane på hovedstrækningen over Sjælland.

Udsigt over Runde Mose midt i Sorø Sønderskov Rolf Lehrmann

På vejen rundt i skoven er der mange muligheder for at støde på fortidsminder. Mange Lang- og runddysser findes rundt omkring i skovene og mange er helt uforstyrrede

Fortidsminde, et af mange i Sorø Sønderskov Rolf Lehrmann

Husk at kigge efter svampe i skovbunden. Som man siger, alle svampe kan spises, det er kun virkningen som er forskellig. Hvis man ikke kun vil nyde udseendet og de mange former af svampe, er det nødvendigt at sætte sig grundigt ind i svampenes kendetegn, inden man begynder at indsamle svampe til at spise. Brug i stedet mobilen til at tage gode billeder af svampene, det er meget let at få en flot samling af de mange spændende svampe vi har i skoven. På billedet ses en Krystal-Støvbold (Lycoperdon perlatum). De kan spises, men nyd i stedet udseendet.

Krystal-Støvbold (Lycoperdon perlatum) i skovbunden i Sorø Sønderskov Rolf Lehrmann

På den videre tur rundt når man Fægangen, dvs. den vej, hvor man tidligere førte dyrene fra Sorø Bymidte og ud på græs på Flommen. Flommen er et fremragende engområde, som nogen så som en omfartsvej, men som fremsynede naturelskere fik fredet, men først efter 17 års kamp med politikerne. På billedet kan man lige ane hovedvejen mellem Korsør og København i baggrunden.

Parti fra Flommen, fotograferet fra Fægangen mod hovedvejen Rolf Lehrmann

For at hindre kvæget i at stikke af, når det blev ført fra byen og ud til Flommen, blev Fægangen anlagt som en allé, dog med en ubrudt række af buske mellem træerne. Da man ikke længere havde kvæg i byen indgik byrådet dog en aftale – en fredning – med Stiftelsen, som sikrede det fortsatte præg af skovbryn mellem de store, gamle træer. Siden billedet blev taget, er det lykkedes at få opsat skilte, som gør det forbudt at parkere i vejsiden og endda gør det ulovligt at stoppe under træerne. Dette er nødvendigt for at bevare de meget gamle træer, primært egetræer, som alléen består af, de tåler ikke belastning oven på rødderne.

Fægangen set fra øst Rolf Lehrmann

Helt oppe ved nordenden af Sorø Sønderskov når man Jernporten, en markant indgang til skoven. Her kan man enten vende om eller fortsætte til Søskoven på den anden side af hovedvejen, hvor der har været afholdt massevis af gymnastikstævner og har været spillet megen god jazz.

Jernporten ved hovedvejen Rolf Lehrmann
Indgangen til p-pladsen i Søskoven Rolf Lehrmann

Sorø Sønderskov er bynær og benyttes af rigtig mange mennesker til at gå ture i, og ønsker man at gå lange ture er mulighederne mange, idet man kan fortsætte helt til Susåen i Broby Vesterskov. Det er endda muligt at krydse Susåen, men så skal man til Vester Broby, hvor man kan passere åen nedenfor Kongsgaarden.

Sorø Sønderskov er en fin turskov Rolf Lehrmann

Mod syd når man frem til Sorø Station, som benyttes af rigtig mange pendlere, hvorfor parkeringspladsen er blevet kraftigt udvidet den sidste række år. Tilbage mod Sorø kan man benytte Banevejen med de smukke gamle huse. Tidligere måtte bilerne passere en jernbaneoverskæring ved stationen, men nu er Skælskørvejen etableret med viadukt, så bilisterne kan komme hurtigt frem.

Banevej, fotograferet fra Sorø Station Rolf Lehrmann

Mod Sorø By går man ad Banevej/Skælskørvej. Indtil for få år siden var den omkranset af en allé af meget gamle, stynede lindetræer, men da disse truede med at falde ned over vejbanen på grund af kraftige svampeangreb, gik Kommunen i gang med at søge fondsmidler for at kunne etablere en ny, tilsvarende allé på baggrund af allerede velvoksne lindetræer. Det lykkedes at få A. P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal til at betale for den nye allé og nu venter vi blot på at den vokser til og bliver rigtig flot som indgang til Sorø By.

Skælskørvej med de gamle lindetræer som måtte lade livet Rolf Lehrmann
Den nye lindeallé Rolf Lehrmann

Jeg håber at disse småhistorier kan inspirere til selv at gå på oplevelse i området.

Rolf Lehrmann, næstformand i DN Sorø, november 2020