Rolf Lehrmann
Udsigten fra Maglebjerget på kanten af Åmosen

DNs Naturfond passede gennem en årrække Maglebjerget på kanten af Åmosen via DN Sorøs sporgruppe, som udover at fjerne uønskede og invasive planter på toppen sikrede den stejle trappe og passede selve det spændende spor på kanten af Åmosen.

Sporfolderen kan ses her.

Naturpark Åmosen deltog også aktivt i formidlingen af sporet og fik undervejs midler fra Friluftsrådet til at opsætte nogle formidlingstavler ved sporet, så historien om Åmosen kunne blive fortalt.

Rolf Lehrmann
Trappen fra sporet på kanten af Åmosen op til toppen af Maglebjerget.

I sommeren 2023 købte Den Danske Naturfond et større areal i Åmosen nedenfor Maglebjerget og døbte området Maglebjerg Mose.

Den Danske Naturfond ønsker på sigt at vådliggøre området for at sikre de kulturhistoriske værdier, som givetvis findes i området, og for at sikre en høj biodiversitet. Derudover ønsker Naturfonden at åbne området for offentligheden. Området har tidligere været afsat til jagt på bl.a. fasaner og hjortevildt, herunder kronvildt.

DNs Naturfond indgik i 2023 en aftale med Den Danske Naturfond om at de måtte overtage Maglebjerget, samtidig med at DN Sorø fortsat havde en rolle omkring pleje og formidling af hele Maglebjergområdet.

Her i starten af 2024 er en aftale på vej mellem Den Danske Naturfond, Sorø Kommune, Naturpark Åmosen, DN Sorø og andre interesserede foreninger om drift, pleje og naturformidling i området, herunder pasning af den gamle jagthytte, som kan blive et fremragende udgangspunkt for netop naturformidling. DN Sorø har etableret en arbejdsgruppe i den forbindelse, se her og kontakt os, hvis du godt vil være med.

Rolf Lehrmann
Maglebjerghytten, som kan blive et fremragede udgangspunkt for naturformidling

Selve overdragelsen af området var en stor fejring af det frivillige arbejde i naturen og foregik mandag d. 21. august 2023 på Maglebjerget. Se et referat fra fejringen under DN Sorøs referater fra arrangementer i 2023: her.

Rolf Lehrmann
Chefkonsulent Mads Jakobsen fra Den Danske Naturfond, Catrine G. Jensen, direktør i DNs Naturfond og Michael Torp fra DN Sorø i anledning af den formelle overdragelse af Maglebjerget til Den Danske Naturfond.

DN Sorø og andre interesserede foreninger får givetvis brug for mange frivillige kræfter, både til udvikling og pleje af området, men også til naturformidling for børn og voksne i alle aldre og med alle mulige forudsætninger.
Kontakt gerne DN Sorø på soroe@dn.dk hvis du vil være med til dette arbejde.

Rolf Lehrmann
Sommerbillede af udsigten fra Maglebjerget