Vi ønsker at alle skal få rent vand ud af hanerne

I DN Sorø mener vi, at drikkevandet skal være helt fri for gift. Sorø Kommune bør derfor tydeligt opfordre borgerne til at stoppe brugen af sprøjtegifte og problematiske træbeskyttelsesmidler på deres arealer, opfordre de handlende til fjerne sprøjtegifte fra hylderne og naturligvis helt undlade selv at bruge det på kommunale arealer.

Tiden er inde til, at kommunen øger fokus på de områder, hvor grundvandet pumpes op – de såkaldte BNBO-områder. Erhvervsmæssig giftsprøjtning må ikke finde sted tæt på boringen, og afstanden skal øges fra det eksisterende lovkrav på 25 m, også der hvor BNBO-områder overlapper med private haver.

Derudover skal der være fokus på de oplande, hvor grundvandet dannes for senere at blive suget op som drikkevand. Disse skal kortlægges og beskyttes yderligere mod erhvervsmæssig giftsprøjtning. For særligt sårbare oplande, hvor grundvandet er særligt udsat, kan det f.eks. betyde, at landbrug skal udfases og erstattes af natur mv.