Klima og agendagruppens formål er, at fremme klimainitiativer, der reducerer CO2udledningerne og sikrer en varieret natur i et ændret klima. Det kan handle om vedvarende energi, bæredygtig transport, ”cradle to cradle” forbrug, energibesparelser og agenda for en grøn omstilling

Klima- og agendagruppen beskæftiger sig med at:

 • Indsamle og formidle viden om klima og bæredygtighed
 • Samarbejde med Sorø Kommune om, at kommunens klimamål efter DNs retningslinjer bliver opfyldt
 • Arbejde for, at borgmesterpagten bliver opfyldt
 • Arbejde for at SK nedbringer energiforbruget i transportsektoren
 • Pege på områder, der kan bruges som buffere ved skybrud og andre foranstaltninger
 • Fremme planlægningen af landskabet, så CO2 bindes bedre, og medvirke til at udvikle lokale spildevandløsninger, der er klima- og energibesparende
 • Medvirke til at Sorø bliver kendt i Danmark, som en bæredygtig kommune.
 • Medvirke til at lokalplanerne åbner mulighed for bæredygtig nytænkning
  Oplyse borgerne og erhvervslivet om bæredygtig livsstil
 • Inddrage borgere, politikere og medier i arbejdet med at finde bæredygtige løsninger på energi- og miljøproblemer
 • Fremme tanken om ”cradle to cradle” genbrug i Sorø Kommune

Klima- og agendagruppens opgave er bl.a. at

 • Bidrage med oplæg til høringssvar inden for gruppens område
 • Skrive læserbreve eller oplæg hertil inden for gruppens område
 • Skrive oplæg til pressemeddelelser inden for gruppens område
 • Arrangere offentlige møder eller interne debatarrangementer
 • Så vidt muligt have kontakt med DNs klimanetværk
 • Samarbejde med andre initiativtagere om aktiviteter inden for gruppens område

Tidshorisont: Gruppen er permanent

Tovholder : Jan Woollhead ->  janwoollhead@yahoo.dk 

Gruppen er åben for nye medlemmer