Nyhed

Supplerende fredning i St. Åmose

Fredningsnævnet har d. 30. november 2018 valgt at gennemføre en supplerende fredning af et areal på 23,66 ha i Store Åmose

Fredningsnævnet har d. 30. november 2018 valgt at gennemføre en supplerende fredning af et areal på 23,66 ha i Store Åmose. Området er meget væsentligt for at bevare de kulturhistoriske værdier, som er knyttet til de tilbageværende dele af tørve- og søbundslagene i Kongemose og Sandlyng samt for at forbedre områdets landskabelige- og naturmæssige værdier.

Fredningen supplerer den eksisterende fredning af Store Åmose, som er del af en sammenhængende “fugtig” landskabskorridor bestående af ådale, søer og moseområder iblandet landbrugsland.

Hele Ådalen er et Natura 2000 habitatsområde og området omkring Kongemosen og Sandlyng Mose i Sorø Kommune blev fredet for sine mange kulturarvsfund tilbage i 1993.

Læs afgørelsen her

Se fredningskortet her

Tryk på knapperne nedenfor og læs om selve fredningssagen, læs om fredningen af Store Åmose og Naturpark Åmosen og læs om Engsnarren, en af de mest spektakulære fuglearter som trives i Åmosen.

Flere nyheder