Gruppen beskæftiger sig med:

  • at planlægge den konkrete tur (gerne i samarbejde med en af arbejdsgrupperne eller med eksterne arrangører)
  • at finde egnet lokalitet, tema, dato m.v. jf. ’Opskrift på oprettelse af ture/arrangementer/begivenheder’, se i Podio under Ture.
  • at sikre uddeling af DN Sorø folderen

 

Tovholder: Simone Andersen -> simonefiea@gmail.com

Tidshorisont: Gruppen er permanent

Gruppen er åben for nye medlemmer