Store Åmose-gruppens formål er at følge med i, og sætte fokus på det, der foregår i den del af Åmosen, som er beliggende i Sorø kommune, samt løbende holde bestyrelsen orienteret herom.

 

Store Åmose-gruppens opgaver er;

  • at overvåge udviklingen i den del af Åmosen, som ligger i Sorø kommunes område
  • at sikre dialogen med Naturpark Åmosen
  • at være sparringspartner til DNs repræsentanter i hhv. Naturparkens bestyrelse og Naturparkråd
  • at samarbejde med DN i henholdsvis Kalundborg og Holbæk kommune
  • at inspirere til ny udvikling af Åmosen
  • at overvåge såvel det fredede areal samt den supplerende fredning, dette skal ske i samarbejde med Fredningsgruppen

Gruppen er åben for nye medlemmer 

Tidshorisont: Gruppen er permanent

Tovholder : Line Petersen -> line.petersen1@gmail.com